03/01/2023

Нашите клиенти ще се модернизират със средства от НПВУ

Фирми получиха финансиране по НПВУ

Нашите клиенти, фирми от производствения сектор и сектора на услугите, които ни се довериха, бяха одобрени за подкрепа по схемата.

Министерство на иновациите и растежа публикува резултатите от оценката на първата схема за финансиране на бизнеса по Националния план за възстановяване и развитие – „Технологична модернизация“. Те са заявили безвъзмездна помощ в размер на над 255 млн. лв. Средствата ще бъдат инвестирани в модерно оборудване и софтуер за разработване на нови поточни линии и продукти.

Нашите клиенти, фирми от производствения сектор и сектора на услугите, които ни се довериха, бяха одобрени за подкрепа по схемата.

Списъците на преминалите оценка проекти са публикувани на страницата на Министерството на иновациите и растежа (МИР) можете да видите тук.

Предстои сключване на договори на одобрените предприятия с Главната дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към МИР, която администрира европейските програми за бизнеса.

Очаквайте още програми, насочени към бизнеса през новата 2023.

До 12 януари е общественото обсъждане на процедурата за „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”

Кандидатстването по нея ще е възможно след средата на месеца. Свържете се с нас за повече информация и предварителна оценка на Вашето инвестиционно намерение.

През януари ще отвори и първата схема по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) 2021 – 2027. Тя ще е насочена към семейни предприятия и фирми от творческите индустрии и занаяти.

Процедурата ще бъде насочена към модернизация на малки и средни предприятия и по-точно семейни фирми – предприятия, които се притежават от повече от един член от семейство. Допустимите разходи ще са насочени към придобиване на машини, съоръжения, оборудване и софтуер, свързани с производствените цели на предприятията.

Очаквайте информация по тази процедура.

Консултaция по проектите от Consult Hub

Какво можем да направим за Вас?

Поставяме фокус върху резултата, законосъобразността и ефекта

Свържете се с нас за повече информация и консултация по европейски програми!

актуални проекти и новини

Още полезни публикации