Ежедневно обогатяваме услугите си!

Консулт Хъб чрез своя добър експертен потенциал предлага консултации за идентифициране на подходящи донори и програми, както и цялостно проектно документално обслужване на бенефициентите от разработване на проектно предложение до окончателното отчитане на проектите пред донорите.