10/05/2021

Информационния портал EUFunds публикува актуализиран вариант на „Програма за развитие на регионите“ 2021-2027

Информационния портал EUFunds публикува актуализиран вариант на „Програма за развитие на регионите“ 2021-2027, с отразени коментари на ЕК. Документът е наличен на следния интернет адрес: https://www.eufunds.bg/bg/oprd/node/7303

актуални проекти и новини

Още полезни публикации