27/05/2021

Новият регионален подход в България през програмен период 2021-2027г. ще се обсъжда от следващата седмица

От началото на месец юни 2021 г., Областните информационни центрове ще организират информационни срещи на тема “Прилагане на новия регионален подход в България през програмен период 2021-2027 г. и изпълнението на Интегрирани териториални инвестиции“.

Във втората част на информационното събитие ще бъдат представени и актуални възможности за финансиране по европейските програми през 2021 г. Срещите се организират в различните общини, попадащи в района на ОИЦ. За подробен график и информация , може да посетите сайта на https://www.eufunds.bg/bg/all-events?page=1.

актуални проекти и новини

Още полезни публикации