18/06/2021

До август можете да се включите в Европейска мрежа за подкрепа на бизнеса за 2022 и след това

Европейския Съвет за Иновации и Изпълнителната Агенция за МСП (ЕСИИАМСП) отвори процедура за избор на проекти за създаване на Европейска мрежа за подкрепа на бизнеса от 2022 г.

От самото си създаване през 2008, основната цел на Мрежата е да улесни достъп на европейските МСП до Единния пазар и пазарите на трети страни и да предоставя услуги , насочени към растежа, интегрирания бизнес и иновативната подкрепа, с цел да подпомогне конкурентоспособността им. За последните 12 години, над 2,9 млн. МСП са получили подкрепа по основни услуги, предоставяни от Мрежата за утвърждаване на пазарните им позиции, намаляване на разходите и създаване на нови работни места. В резултат на това, днес Мрежата е най-голямата мрежа за подкрепа на МСП в света с амбиции за международно представителство в над 60 страни.

Безвъзмездната помощ за настоящата мрежа изтича в края на 2021 и Европейската Комисия предоставя възможност за подаване на проектни предложения за новата Мрежа за първоначалния период от 01 януари 2022 до 30 юни 2025 г. Тази Мрежа ще бъде финансирана по новата Програма за Единния Пазар (Single Market Programme (SMP)), която наследи Програмата COSME .

 

Бюджет

Бюджетът по тази процедура е в размер на впечатляващите 164,5 млн. евро и се очаква да допринесе за постигане на целите за МСП, да подобри конкурентоспособността и устойчивостта на МСП в Европа и да насърчи предприемачеството. Това се очаква да бъде постигнато чрез:

  • Улесняване на достъпа до Единния пазар и пазарите на трети страни;
  • Подкрепа за иновативността и иновативните процеси;
  • Подкрепа за коопериране и където е подходящо, създаване на интегрирани партньорства с местните, регионалните, националните и европейските клъстери , както и индустриални екосистеми и глобални вериги на стойността.

Мрежата ще се изгради на основните на съществуващи капацитет, експертиза, с очаквания да ги изведат на нови нива. Очаква се новата Мрежа да има основна роля в подпомагането на всички МСП в прехода им към по-устойчиви бизнес модели чрез специализирани  Консултанти за устойчивост (Sustainability Advisors) и други подобни услуги за повишаване на устойчивостта. Мрежата ще подпомага и дигитализацията на МСП чрез адаптиране на процесите, използването на цифрови технологии и развитието на нови продукти и услуги от цифров характер. Освен всичко, ще подкрепя МСП да са по-устойчиви във възстановяването си от Ковид-19 кризата.

Крайният срок за подаване на предложенията е 11 август 2021,17:00, Брюкселско време, (18:00 Българско време).

 

Как да кандидатствате?

За повече информация за процеса на кандидатстване, посетете Портала на ЕС за финансиране и търгове (EU Funding & Tenders Portal).

актуални проекти и новини

Още полезни публикации