30/07/2021

Подкрепа за стартиращи фирми по програма “Бизнес развитие, иновации и МСП”, България

Процедурата за набиране на проектни предложения за стартиращи фирми по двете фокусни области „Иновации за зелена индустрия“ и „Технологии на благосъстоянието“ в рамките на Програма „Бизнес развитие, Иновации и МСП“ по Норвежкия Финансов Механизъм е отворена. Крайният срок за представяне на проектни предложения е 18 ноември 2021 г. (четвъртък), 14:00 ч. (българско време).

Общата стойност на подкрепата е 2 000 000 Евро.

Минимална и максимална стойност на проектите: между 5 000 евро и 80 000 Евро.

Поканата предлага финансиране на проекти, предложени от български стартиращи фирми в гореспоменатите фокусни области. Очакваният резултат от проектите, предмет на финансиране по настоящата процедура, е повишена конкурентоспособност на българските предприятия в рамките на фокусни области „Иновации за зелена индустрия“ и „Технологии на благосъстоянието“ под формата на ръст на оборота и нетната оперативна печалба.

Програмата се стреми също така да стимулира и развива сътрудничество на проектно ниво между компании / организации от България и Норвегия.

За повече информация, моля посетете Интернет страницата на Програмата:

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/Bulgaria/startupbulgaria/

актуални проекти и новини

Още полезни публикации