Как екипът на Consult Hub ще ви помогне да получите финансиране?

Експертният екип на компанията е включен в разработването на анализи за изготвянето на териториалните планове за справедлив преход. След одобрението на тези планове ще предлагаме услуги за бизнеса за:

Идентифициране на подходящи програми и проекти, за подпомагане прехода към зелена и кръгова икономика
Идентифициране на възможност за подпомагане на инвестиции в големи предприятия, когато те са необходими за преодоляване на загубата на работни места в резултат от прехода
Технически консултации на инвестиционни проекти, които търсят финансиране в четирите направления, които отразяват ключовите приоритети на ЕС по отношение на политиките: (1) устойчива инфраструктура; (2) научни изследвания, иновации и цифровизация; (3) МСП; и (4) социални инвестиции и умения
Консултации по проекти за финансиране по 3-ия стълб – заеми в публичния сектор
Други услуги