18/04/2023

Нашите клиенти подписаха договор по НПВУ – „Технологична модернизация“

Нашите клиенти – фирми от секторите на производство и ИТ услуги, подписаха договорите си с Министерство на иновациите и растежа, по процедура „Технологична модернизация“ по Националния план за възстановяване и устойчивост. Общата сума на договорите възлиза на над 10 млн.лв.. Проектите са насочени към подпомагане на дейността на предприятията и повишаване на тяхната конкурентоспособност, чрез закупуване на ново оборудване, въвеждане на ИКТ технологии и принос към принципа за ненанасяне на вреди. Проектите ще се изпълняват за срок от 12 месеца. Средствата ще бъдат използвани за закупуване на машини, съоръжения, оборудване и специализиран софтуер, с които фирмите да повишат ефективността на производствените си процеси.

 

Предстоят нови процедури за финансиране на предприятия, както по НПВУ („Преход към кръгова икономика“), така и по новата програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027.

Консултaция по проектите от Consult Hub

Какво можем да направим за Вас?

Поставяме фокус върху резултата, законосъобразността и ефекта

Свържете се с нас за повече информация и консултация по европейски програми!

актуални проекти и новини

Още полезни публикации