06/01/2023

Какво да очакваме за бизнеса през 2023г.?

Министерството на иновациите и растежа (МИР) обяви, че през 2023 г се очакват да бъдат отворени за кандидатстване седем процедури за 1.2 млрд. лв. само през първата половина на годината, а общо до края на годината ще стартират 10 мерки за бизнеса.

За какво и кога можем да кандидатстваме?

План за възстановяване и устойчивост (НПВУ):

По НПВУ ще стартират общо 4 процедури за 711 млн. лв. за периода март – април:

  • Мярката за развойни дейности и интелектуална собственост за близо 120 млн. лв. само за компании, получили „Печат за високи постижения“ от ЕК, за които финансирането в предишния програмен период не е стигнало, ще  бъде отворена за кандидатстване през януари.
  • В края на януари – началото на февруари 2023 г. ще бъде отворена мярка за „ВЕИ и батерии за локално съхранение на енергия“ с бюджет от 200 млн. лв. Тя е за изграждане на фотоволтаични системи и батерии за локално съхранение на енергия за собствени нужди.
  • До края на февруари се очаква да стартира и Програмата за публична подкрепа за развитието на индустриални райони и паркове за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“). Общият размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 212,5 млн. лв. Максималният размер на безвъзмездно финансиране за индивидуален проект е до 40 млн. лв. Средствата ще са за цялостно или частично изграждане на инфраструктура в индустриалните зони и паркове. Инфраструктурата може да бъде техническа (довеждаща и вътрешна), екологична (зарядни станции на слънчеви батерии за електромобили) и иновативна (научноизследователска).
  • Четвъртата процедура, която ще стартира до края на март ще бъде за Кръгова икономика с бюджет от 180 млн. лв. По нея освен малки и средни компании ще могат да кандидатстват и големи предприятия от сектора на преработващата промишленост.

Програма Конкурентоспособност и иновации в предприятията (ПКИП)

По структурните фондове ще стартират общо 3 мерки в подкрепа на бизнеса:

  • Първата процедура ще бъде отворена още през месец март. Тя ще бъде за „Разработване на иновации в малки и средни предприятия за 127 млн. лв.
  • През април се очаква да стартира и втората мярка по ПКИП за Внедряване на иновации в МСП за над 293 млн. лв.

Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация (ПНИИДИТ)

  • През месец март ще може да се кандидатства и по първата мярка по ПНИИДИТ – тя ще финансира внедряването на научни разработки в бизнеса. Процедурата ще бъде за изграждане на национална мрежа от 12 цифрови и иновационни хъбове с бюджет от 140 мл. лв.

 

Таблица с предвидени за отваряне процедури 

НПВУ

 

Процедура

Бюджет

Кандидати

Кога ще се пусне

1.

Високи постижения

118,56 млн. лв.

Компании, получили „Печат за високи постижения“ от ЕК

Януари 2023 г.

2.

ВЕИ и батерии за локално съхранение на енергия

200 млн. лв.

Микро, малки, средни, small – & mid-capsфирми от всички сектори

Януари  – февруари 2023 г.

3.

Кръгова икономика

180 млн.

МСП и големи предприятия от преработващата промишленост

Март 2023 г.

4.

Индустриални зони

212,5 млн. лв.

индустриални райони и паркове

До края на февруари 2023 г.

ПКИП

1.

Разработване на иновации в МСП

127 млн. лева

 

Март 2023 г.

2.

Подобряване на производствения капацитет на МСП, семейни фирми, компании от творческите индустрии и занаятите

117,5 млн. лв.

МСП

Второ шестмесечие на 2023 г.

3.

Внедряване на иновации в МСП

293,37 млн. лв.

МСП

Април 2023 г.

ПНИИДИТ

1.

Изграждане на национална мрежа от 12 цифрови и иновационни хъбове

140 млн. лв.

Научно-изследователски организации и университети

февруари-март  2023 г.

2.

Развитие на Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентност, изградени по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020 г.)

336 000 465 лв.

Центрове за върхови постижения и центрове за компетентност

Второ шестмесечие на 2023 г.

3.

Ваучерна схема за МСП за повече наука в бизнеса

48 989 432 лв.

МСП

Второ шестмесечие на 2023 г.

Общо за първите 6 месеца

 

1 217 430 000 лв.

Общо до края на годината

 

1 773 919897 лв.

Консултaция по проектите от Consult Hub

Какво можем да направим за Вас?

Поставяме фокус върху резултата, законосъобразността и ефекта

Свържете се с нас за повече информация и консултация по европейски програми!

актуални проекти и новини

Още полезни публикации