10/05/2021

Европейската комисия прие ревизирани насоки на ЕС относно регионалните държавни помощи!

Европейската комисия прие ревизирани насоки на ЕС относно регионалните държавни помощи („Насоките за регионална помощ“), като установява правилата, съгласно които държавите-членки могат да предоставят държавна помощ на компании в подкрепа на икономическото развитие на районите в неравностойно положение в ЕС, като същевременно гарантира равни условия между държавите-членки. Ревизираните насоки ще влязат в сила на 1 януари 2022 г.

Резултатът от решението на ЕК е увеличен максимален интензитет на помощта в подкрепа на целите на Европейската зелена сделка и дигиталната стратегия чрез предоставяне на допълнителни стимули за инвестиции в районите на ЕС в неравностойно положение. В допълнение, Насоките включват няколко бонуса за интензивност на помощта: (i) за най-отдалечените региони, (ii) за гранични райони, (iii) за райони с справедлив преход в най-необлагодетелстваните райони и (iv) за райони, които претърпяват загуба на население. Малките и средните предприятия (МСП) също поддържат по-висок максимален интензитет на помощта от големите предприятия.

актуални проекти и новини

Още полезни публикации